Styret - valgt på årsmøtet i 2017

De som er med i styret:

Leder: Ruth Bråtveit

 

Nestleder: Gunn Lisbeth Løvdahl

 

Kasserer: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl – Lillehammer

 

Sekretær: Gunnhild Eidberg Lien - Bjugn

 

Styremedlem: Mai Dahlø – Eidsvoll

 

Styremedlem: Heidi Myhre – Tromsø

 

Styremedlem: Dahlia Taro – Lillehammer

 

Varamedlem: Lilly Kringen - Stavanger

 

Varamedlem: Arnhild Edvardsen – Skien

Varamedlem: Iris Nguyen – Gjøvik

I tillegg har leder for Chin bapistkvinner Iris Nguyen og leder for Karen baptistkvinner Lorna Win møterett i styremøtene våre. Viktig for fellesskap og samarbeid.