Styret - valgt på årsmøtet i 2017

Leder: Ruth Bråtveit Nestleder: Gunn Lisbeth Løvdahl Kasserer: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl – Lillehammer Sekretær: Gunnhild Eidberg Lien - Bjugn Styremedlem: Mai Dahlø – Eidsvoll Styremedlem: Heidi Myhre – Tromsø Styremedlem: Dahlia Taro – Lillehammer Varamedlem: Lilly Kringen - Stavanger Varamedlem: Arnhild Edvardsen – Skien Varamedlem: Iris Nguyen – Gjøvik I tillegg har leder for Chin bapistkvinner Iris Nguyen og leder for Karen baptistkvinner Lorna Win møterett i styremøtene våre. Viktig for fellesskap og samarbeid.