Feiring av 100 år i Kongo

I forbindelse med "Feiring av 100år i Kongo" fikk jeg under søndagens Gudstjeneste, den store gleden av å overrekke kr. 20.000,- i Jubileumsgave fra Baptistkvinnene i Norge. For meg var det et stort privilegium å få representere alle de mange baptistkvinnene som i alle år har hatt Kongomisjonen i sitt hjerte, i sine bønner og i sin givertjeneste ❤️

Når vi leser i gamle jubileumsskriv, ser vi at Kvinneforbundet allerede i 1925 begynte å lønne kvinnelige misjonærer i Kongo. I 1949 startet Kvinneforbundet en landsinnsamling for å skaffe penger til Hospital i Kongo. Denne innsamlingen varte i 5 år, så på Landsmøtet i Fredrikstad i 1954 ble det overrakt kr.139.000,- til misjonen (omregnet til dagens pengeverdi er dette over 2,1 millioner kroner).

På Landsmøtet i Oppdal i 1973 kunne Kvinneforbundet overrekke kr.100.000,- fra enda en landsinnsamling. Denne gangen til Pastorskolen som skulle bygges. Pengene skulle også brukes til undervisning av konene til evangelistene og pastorene. I 1989 fikk Kvinneforbundet 1,6 millioer fra TV-aksjonen samme år, til bygging av landsbybrønner. Det ble bygget omlag 150 brønner.

Vi har mottatt flere hudre tusen i arv etter misjonærene Svanhild Nyhus og Judith og John Sæther, som har kommet enkeltpesoner og grupper i Kongo til gode, blant annet til utdanning av jenter/kvinner.

I de senere år har Baptistkvinnene (blant mye annet) støttet bygging av fødestuer i Kongo (også i år). Vi er glade for at vi nå også kan gi denne Jubileumsgaven på kr.20.000,- til Pastorskolen og dets arbeide.

Gurli Øhrn-Prøymer sa i 1966: Lykkelig den som i såtid sår uten å tenke på hva lønn han får når høsten kommer. Vår bønn for oss Baptistkvinner må være at vi fortsatt "sår, planter og vanner" slik at Gud kan gi vekst!

Synnøve Gåsvær Angen.

Baptistkvinnenes VERDENSBØNNEDAG feires første mandag i november.

La lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og prise deres Far, han som er i himmelen. Mat 5: 16.

Invitasjon til alle oss i Norge!

Fellessamling for kvinnegruppene.

en strålende vakker vårdag i Nord var baptistkvinner fra Harstad, Kasfjord, Kvæfjord, Kveøya, og Aune kvinneforeninger samlet på Betania på Aune før sommerferien. Dette er en årlig tradisjon.

Det var 39 damer og to menn tilstede. Denne gangen deltok Arne Pareli Pedersen med sang og tale. Ingrid-Olaug Kollbotn ledet samlingen, og Anne-Brit Pedersen innledet. Foreningene som deltok delte erfaringer fra sitt arbeid fra sin forening. Baptistkvinnene står sammen om arbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi har ulike måter og samles på, men hovedfokus er Guds ord, bønn, misjon, og fellesskap.

Det ble tatt opp offer til Mama Children Senter. Innkommet beløp: 7000 kroner. Styremedlem i Baptistkvinnene i Nord May Britt Lund orientert om årets loddsalg. Dessuten støttet kvinnene Nord Norske Baptistkvinners loddsalg som fordeles på Baptistkvinnene i Nord og Rivermont. Det var også god tid til servering og sosialt samvær. En trivelig kveld på landet! Vi fikk også nyte den fine kveldssola ute i toppsundet før gjestene dro hjem. 

Nedenfor kan dere se bildene

Fødestuen i Dengu


Kjære dere Baptistkvinner!

Jeg har vært så heldig å ha vært noen dager i Kongo!

Har ofte hatt med meg ei gruppe turister, men i år ble det annerledes, jeg valgte å reise alene i bushen, sjølsagt har jeg en kongolesisk sjåfør.

Fødestue nr 3 var ferdig i høst i Dengu, og det var planlagt en høytidelig innvielse.

Ja, 3. februar 2018 ble en flott dag, med masse spesielle inviterte gjester. Mange talere, gratulasjoner og klipping av snora og overrekkelse av nøkler, ja det var stilig,


Jeg er stolt over at vi så raskt har klart å bygge denne flotte fødestua. Tusen takk for flott støtte!

Dengu ligger 325 km fra Buta. Bølgeblikk og sement er fraktet på sykler denne strekning.

Den øverste sjefen der talte veldig fint, bl.a. om at heretter skulle ingen fødsler foregå i hjemmet, og hvis det er noen som tegner på huset eller ødelegger noe skal han selv ta Er så takknemlig til Gud at jeg fikk være med på denne affære.

 Ja hele denne reisa i bushen på 9 dager ble en festreise.

Ser fram til at vi starter med bygging av den 4.  fødestua.

 

Raufoss 14.02.18

Vennlig hilsen

Anne-Britt Eines 

Nedenfor kan dere se flere bilder fra reisen!

Festdag under åpningen av den nye fødestuen i Dengu.

Sykepleier, pastor og jordmor.

Anne Brit taler.

Flott innvendig

Nybakte mødre.

Velkommen til Baptistenes lederkonferanse 2018

9-11 mars 2018 er det igjen storsamling for baptistledere. Søndag 11. februar kl 12.00 stenges påmeldingen! Les mer på: baptist.no

Kvinnegruppe i Immanuel Evangelical Church, Betlehem

Nedenfor ser dere noen glimt av hvordan kvinnene i Immanuel Evangelical church har det. Mange av disse kvinnene lever under vanskelige kår i Betlehem. 

Bønn for hverandre

Mat er viktig

Forbønn mens føttene blir stelt

Forbønn

Noen av kvinnene i menigheten

Et av tilbudet,ansiktsmassasje

Gaver til kvinnene

Stell av hår

Fotmassasje

Fotterapi

Arbeidet som Salwa Salman driver

Vårt nyeste prosjekt. LSESD`s Skild senter.

Vårt nyeste prosjekt er altså økonomisk støtte til LSESD. Bokstavene står for: Lebanesy school, education, society and development. Som dere ser, driver denne organisasjonen med mye. Skole, utdanning, sosialt arbeid og utvikling. Vi baptistkvinnene er med å støtte den delen for barn med sosiale og psykiske utfordringer. Denne delen av arbeidet startet i 2011 og har gjort et godt arbeid i bevisstgjøringen omkring disse barna. Lederen for dette arbeidet Alia Abboud sier at de har fokus på pedagogisk støtte på forskjellige språk, arabisk, engelsk og fransk. De arbeider med å bygge individuell styrke med et konstruktiv, anerkjennende og helhetlig syn. De ser altså mennesket, barnet som en helhet og ikke skal bedømmes ut ifra enkelte evner. Det er og viktig med en god dialog med hjemmet og med samfunnet generelt. Barna får spesialundervisning av spesialpedagoger.De bruker også spesialiserte terapeuter. Kursing og seminarer er og en viktig ting for å opprettholde kompetansen til disse medarbeiderne. SKILD er også aktiv i humanitært arbeid i flyktningeleirer, der de tilbyr psykososial omsorg til barna i flyktningeleirene. Lille Libanon med sine 6 millioner innbyggere har mer enn 1 millioner flyktninger, for det meste fra Syria. Disse barna får ikke gått på skole så SKILD har en egen skole der de tilbyr tjenester som omsorg, pedagogisk hjelp. Aila Abboud og Nabil Costa utrykker en stor takk til Baptistkvinnene i Norge for denne støtten som gir rett til utdanning og da gjør en stor forskjell i livene til disse marginaliserte og traumatiserte barna.

Vær med å be for disse som står i dette arbeidet og ikke minst for disse barna.

Nedenfor kan dere se noen glimt av arbeidet. 

Takkehilsen i fra Thailand. Tone Mælands arbeid.

Til Baptistkvinnene I Norge.

Vi vil gjerne takke dere  mye for støtten til vårt toalettmedisin og  godteri til barna til jul.

Vi har bedt og ønsket å  et bedre toalettVed Guds nåde mottok vi støtte fra Sverige og Australia. Da  kan vi bygge et nytt kjøkken og fikse vannsystemet for barna.    har vi fått et godt kjøkken ogrent drikkevann til barna

Vi er overrasket hvordan Gud svarer på vår bønn

Takk for den store velsignelsen til barna iSible.

Vi håper å ferdigstille nytt toalett og fiksede gamle i januar.

Vi håper du kan besøke oss en gang.

Gud velsigne dere.

Vitoon Klangprapon (Sible barnehjemsbestyrer)

Oppmuntringsgave til Tone Mælands arbeid i Thailand.

Blide barn som har fått litt snop til jul.

Tone Mælands arbeid i Thailand.

Noen av de som hjelper til på barnehjemmet.

Ny riskoker er kjøpt.

Medisiner.

Julen er her!

"Julens sang er om en frelser, julens sang er om en bror, julens sang den vil jeg synge, høyt til liten og til stor. Håp om miskunn til vår jord."

Måtte vårt hjertes sang være nettopp dette. At julen handler om vår frelser, vår bror, som kan bringe håp om miskunn til vår jord. Ønsker alle ei fredfull jul og med et ønske om et Godt nyttår.

Bønnedagen 2017

 

I anledning baptistkvinnenes internasjonale bønnedag var kvinneforeningene fra Kvæfjord, Kasfjord og Aune samlet på Elin i Kasfjord .

Vi setter pris på bønnedagsprogrammet og bruker det i samlingen.  På denne måten blir vi påminnet om utfordringer som baptistkvinner i andre verdensdeler står i og vi får være med i bønn for de ulike behovene som er nevnt i bønnedagsprogrammet. Vi tar også opp bønnedagsoffer !

Dette er også en fin anledning for fellesskap med foreningene i nabomenighetene.

Kasfjordforeningen ordnet med god servering og vi hadde en fin sosial stund rundt kaffebordet. 

Til avslutning hadde vi ønskesanger fra Sangboken «Evangelisten»,  og Gunn Wold sto for det musikalske innslaget.

Hilsen Kvinneforeningene i Kasfjord, Kvæfjord og Aune.

Deltakere:Hjørdis Hunstad, Bjørg Øynes, Gunn Wold, Åse Pettersen, Hulda K Olsen, Vera Wold, Juun Markussen, May Angelsen.  

 

 Foto: Ingrid-Olaug Kollbotn.

 

Jubileumsfeiringen i Trondheim

Aase Johanne Aune, en av hovedtalerne.

Mette Boye, den andre hovedtaleren

Fellesbildet blir tatt.

De danske Baptiskvinnene.

EBWU- styret.

Turid Nedland som ledet åpningsmøtet hadde laget et kart over hvor deltagerne kom fra.

Turid Nedland ledet åpningsmøtet.

En liten del av de over 100 som var samlet.

Sanggruppen fra Lillehammer som ledet sangen.

Jubileumshelgen i Trondheim

Gunvor Jakobsen fra Andenes, den eldste deltageren.

Jubileumsfeiringen I Trondheim

Dramatisering av da Baptistkvinnene ble startet.

Jubileumsgudstjenesten i baptistkirken. Dimitrina Oprenova talte.

Baptistkvinnene fylte mye av kirken denne søndagen.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. På denne plassen kan du fortelle din historie og la de besøkende få vite litt mer om deg.